OKAZJA! SEZONOWA OBNIŻKA CEN KLASYCZNYCH, SZWEDZKICH PIECÓW ŻELIWNYCH

Kategorie produktów

Reklamacje i zwroty w sklepie GajaNatura.pl

 1. Zwrot Towaru
  1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu dziesięciu dniu od daty otrzymania Towaru
  2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenie  o odstąpieniu od umowy i zwrot zakupionego Towaru w stanie niezmienionym, bez podania przyczyny.
  3. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę nadania zwrotnej przesyłki  za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej.
  4. Zwrotu należy dokonać na adres Sklepu:
   Gaja Centrum S.C. Marek Mazur, Józef Janik
   Ul. Słoneczna 11
   32-031 Gaj
   Uprzejmie prosimy o jednoczesne skontaktowanie się z biurem Sklepu biuro@gajanatura.pl , co pozwoli przyspieszyć procedurę zwrotu Towaru.
  5. Do przesyłki zawierającej zwracany Towar należy dołączyć dowód zakupu oraz kartkę z informacją, na której należy podać numer konta bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze za zwrócony Towar. W przypadku braku dowodu zakupu konieczne jest pismo zawierające dane zamawiającego Konsumenta (imię i nazwisko, adres) wraz z numerem zamówienia lub innymi danymi, które pozwolą ustalić czas złożenia i przedmiot zamówienia. Zwrot pieniędzy za zwrócony Towar nastąpi w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
  6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
 2. Reklamacje
  1. Obok prawa zwrotu bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym oraz uprawnienia z tytuł niezgodności towaru konsumenckiego z umową określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
  2. Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia lub wady fabryczne, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia oryginalnego dowodu sprzedaży lub pisma zawierającego dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres) wraz z numerem zamówienia lub innymi danymi, które pozwolą ustalić czas złożenia i przedmiot zamówienia.
  3. Reklamacja Towaru składana jest korespondencyjnie na adres Sklepu:
   Gaja Centrum S.C. Marek Mazur, Józef Janik
   Ul. Słoneczna 11
   32-031 Gaj
   lub na adres e-mail Sklepu: biuro@gajanatura.pl

Copyright © 2013 Gaja Centrum SC Wszystkie prawa zastrzeżone.