OKAZJA! SEZONOWA OBNIŻKA CEN KLASYCZNYCH, SZWEDZKICH PIECÓW ŻELIWNYCH

Kategorie produktów

Regulamin sklepu internetowego GajaNatura.pl

Sklep internetowy GajaNatura.pl (dalej jako: „Sklep”) funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę Gaja Centrum S.C. Marek Mazur, Józef Janik, adres: ul. Słoneczna 11, 32-031 Gaj, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Mogilany, NIP 944-21-55-075, REGON: 120411931

Sklep dostępny jest pod adresem internetowym: www.GajaNatura.pl.

Informacje dostępne na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§1 Postanowienia ogólne

 1.  Zamówienia dotyczące zakupu Towaru (dalej: „Zamówienie”) składane są za pośrednictwem strony: www.gajanatura.pl lub w przypadku towarów na zamówienie poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami Sklepu.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sklep podaje ceny brutto Towarów.

§ 2 Formy płatności

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności:
  1. w przypadku naczyń żeliwnych i produktów lnianych
   • Przy odbiorze Towaru. W takim przypadku zapłata następuje w gotówce kurierowi bądź  listonoszowi doręczającemu Towar albo w  przedstawicielstwie firmy kurierskiej lub urzędzie pocztowym.
   • Przelewem. W takim przypadku Towar przekazywany jest do nadania po zaksięgowaniu wpłaty na podany uprzednio rachunek bankowy Sklepu.
  2. w przypadku zakupu pieców i kuchni żeliwnych
   • Przelewem. W takim przypadku Towar zamawiany jest u producenta po zaksięgowaniu zaliczki na podany uprzednio rachunek bankowy Sklepu, a następnie przekazywany jest do nadania po zaksięgowaniu całości wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

§ 3 Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania e-mailem na adres Konsumenta Potwierdzenia Zamówienia, przez co rozumieć należy wiadomość wysłaną do Konsumenta po zweryfikowaniu szczegółów Zamówienia przez pracownika Sklepu i zatwierdzeniu Realizacji Zamówienia, a kończy z chwilą nadania przesyłki przez Sklep. Automatycznie generowana wiadomość, wysyłana przez Sklep po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, nie jest Potwierdzeniem Zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Realizacja Zamówienia zwykle trwa do 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. Czas Realizacji Zamówienia wynika ze specyfiki zamówionego Towaru.
 3. Przy obliczaniu czasu Realizacji Zamówienia nie bierze się pod uwagę sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas Realizacji Zamówienia jest zależny od dostępności danego Towaru w  magazynie Sklepu  lub w magazynach producentów. Sklep poinformuje Konsumenta o przewidywanym czasie Realizacji Zamówienia w e-mailu zawierającym Potwierdzenie Zamówienia. W przypadku zmiany czasu Realizacji Zamówienia w trakcie Realizacji Zamówienia, Sklep poinformuje o tym Konsumenta.
 5. Jeżeli podany pierwotnie czas Realizacji Zamówienia ma ulec przedłużeniu, Sklep informuje o tym Konsumenta, w celu potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 6. Zamówienie dotyczące Towarów o różnym czasie Realizacji Zamówienia jest realizowane po przygotowaniu do nadania przesyłki wszystkich Towarów objętych Zamówieniem (po upływie czasu najdłuższego z podanych).
 7. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Konsument jest informowany o stanie Realizacji Zamówienia i jest zobowiązany podjąć decyzję co do sposobu dalszej Realizacji Zamówienia (częściowa Realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu Realizacji Zamówienia, anulowanie Zamówienia).
 8. Na czas otrzymania Towaru  składa się czas Realizacji Zamówienia i czas Dostarczenia Towaru. Czas Dostarczenia Towaru jest zależny od wybranego sposobu Dostarczenia Towaru.

§ 4 Sposoby i koszty Dostarczenia Towaru

 1. Sklep dostarcza zamówiony Towar za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 2. Koszty Dostarczenia Towaru ponosi Konsument.

§ 5 Przesyłka kurierska

 1. Towar zostanie dostarczony przesyłką kurierską w ciągu 48 godzin od chwili nadania przesyłki przez Sklep.
 2. Przesyłka w ciągu 24 godzin od chwili nadania zostanie dostarczona do najbliższego dla Konsumenta przedstawicielstwa firmy kurierskiej.
 3. W ciągu 24 godzin od dostarczenia do przedstawicielstwa firmy kurierskiej przesyłka zostanie doręczona na adres Konsumenta lub Konsument może ją odebrać w przedstawicielstwie firmy kurierskiej.
 4. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
 5. Aby kurier doręczył przesyłkę na podany adres, wymagana jest obecność Konsumenta, bądź osoby upoważnionej przez niego do odbioru przesyłki.
 6. W przypadku nieobecności Konsumenta może on przesyłkę odebrać osobiście w przedstawicielstwie firmy kurierskiej, bądź ponownie zamówić doręczenie na podany wcześniej adres. Za ponowną próbę doręczenia Konsument nie ponosi kosztów.

§ 6 Przesyłka pocztowa

 1. Zasady, w tym w szczególności terminy, dotyczące doręczania Towaru przez Pocztę Polską znajdują się na stronie Poczty Polskiej
 2. Sklep wysyła Towar paczką pocztową lub listem poleconym.
 3. W przypadku nieotrzymania Towaru ani awiza pocztowego w terminie 7 dni od daty nadania przesyłki przez Sklep należy skontaktować się z Sklepem na adres e-mail: biuro@gajanatura.pl

§ 7 Zwrot Towaru

 1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu dziesięciu dniu od daty otrzymania Towaru.
 2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenie  o odstąpieniu od umowy i zwrot zakupionego Towaru w stanie niezmienionym, bez podania przyczyny.
 3. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę nadania zwrotnej przesyłki  za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej.
 4. Zwrotu należy dokonać na adres Sklepu:
  Gaja Centrum S.C. Marek Mazur, Józef Janik
  Ul. Słoneczna 11
  32-031 Gaj
  Uprzejmie prosimy o jednoczesne skontaktowanie się z biurem Sklepu, co pozwoli przyspieszyć procedurę zwrotu Towaru.
 5. Do przesyłki zawierającej zwracany Towar należy dołączyć dowód zakupu oraz kartkę z informacją, na której należy podać numer konta bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze za zwrócony Towar. W przypadku braku dowodu zakupu konieczne jest pismo zawierające dane zamawiającego Konsumenta (imię i nazwisko, adres) wraz z numerem zamówienia lub innymi danymi, które pozwolą ustalić czas złożenia i przedmiot zamówienia. Zwrot pieniędzy za zwrócony Towar nastąpi w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

§ 8 Reklamacje

 1. Obok prawa zwrotu bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni, opisanego w § 7 Regulaminu, Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym oraz uprawnienia z tytuł niezgodności towaru konsumenckiego z umową określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
 2. Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia lub wady fabryczne, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia oryginalnego dowodu sprzedaży lub pisma zawierającego dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres) wraz z numerem zamówienia lub innymi danymi, które pozwolą ustalić czas złożenia i przedmiot zamówienia.
 3. Reklamacja Towaru składana jest korespondencyjnie na adres Sklepu:
  Gaja Centrum S.C. Marek Mazur, Józef Janik
  Ul. Słoneczna 11
  32-031 Gaj
  lub na adres e-mail Sklepu: biuro@gajanatura.pl

§ 9 Wymiana Towaru

 1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie, obok uprawnień wskazanych w § 7 i 8 Regulaminu, ma prawo wymiany zakupionego Towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania Towaru.
 2. Warunkiem wymiany jest zwrot Towaru nieużywanego, razem z oryginalnym pudełkiem, ometkowaniem i dowodem sprzedaży lub pismem zawierającym dane zamawiającego Konsumenta (imię, nazwisko, adres) wraz z numerem zamówienia lub innymi danymi, które pozwolą ustalić czas złożenia i przedmiot zamówienia, oraz wyraźnym zaznaczeniem, iż chodzi o WYMIANĘ Towaru.
 3. Za datę dokonania Wymiany Towaru przyjmuje się datę nadania zwrotnej przesyłki  za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej.
 4. Towar powinien być przesłany na koszt Konsumenta na adres Sklepu:
  Gaja Centrum S.C. Marek Mazur, Józef Janik
  Ul. Słoneczna 11
  32-031 Gaj
  Uprzejmie prosimy o jednoczesne skontaktowanie się za biurem Sklepu, co pozwoli przyspieszyć procedurę Wymiany Towaru.
 5. Koszty wysyłki nowego Towaru do Konsumenta wynoszą 19 zł. Kwotę nalezy dołączyć do odsyłanej do Sklepu paczki lub przelać  na rachunek bankowy Sklepu. W przeciwnym razie Towar musi zostać wysłany przesyłką za pobraniem, a koszty przesyłki wyniosą 24zł.
 6. Wymiana Towaru zostanie zrealizowana dopiero po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.
 7. Koszty przesyłki w wypadku Wymiany Towaru wynikającej z błędnej realizacji Zamówienia pokrywa Sklep.
 8. Wymianie nie podlegają Towary przecenione i w promocji.

Copyright © 2013 Gaja Centrum SC Wszystkie prawa zastrzeżone.