OKAZJA! SEZONOWA OBNIŻKA CEN KLASYCZNYCH, SZWEDZKICH PIECÓW ŻELIWNYCH

Kategorie produktów

Płatności i dostawa w sklepie GajaNatura.pl

 1. Płatności

  Sklep przewiduje następujące formy płatności:

  1. w przypadku naczyń żeliwnych i produktów lnianych:
   • Przy odbiorze Towaru. W takim przypadku zapłata następuje w gotówce kurierowi bądź listonoszowi doręczającemu Towar albo w przedstawicielstwie firmy kurierskiej lub urzędzie pocztowym.
   • Przelewem. W takim przypadku Towar przekazywany jest do nadania po zaksięgowaniu wpłaty na podany uprzednio rachunek bankowy Sklepu.
  2. w przypadku zakupu pieców i kuchni żeliwnych
   • Przelewem. W takim przypadku Towar zamawiany jest u producenta po zaksięgowaniu zaliczki na podany uprzednio rachunek bankowy Sklepu, a następnie przekazywany jest do nadania po zaksięgowaniu całości wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Realizacja Zamówienia
  1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania e-mailem na adres Konsumenta Potwierdzenia Zamówienia, przez co rozumieć należy wiadomość wysłaną do Konsumenta po zweryfikowaniu szczegółów Zamówienia przez pracownika Sklepu i zatwierdzeniu Realizacji Zamówienia, a kończy z chwilą nadania przesyłki przez Sklep. Automatycznie generowana wiadomość, wysyłana przez Sklep po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, nie jest Potwierdzeniem Zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Realizacja Zamówienia zwykle trwa do 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. Czas Realizacji Zamówienia wynika ze specyfiki zamówionego Towaru.
  3. Przy obliczaniu czasu Realizacji Zamówienia nie bierze się pod uwagę sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Czas Realizacji Zamówienia jest zależny od dostępności danego Towaru w magazynie Sklepu lub w magazynach producentów. Sklep poinformuje Konsumenta o przewidywanym czasie Realizacji Zamówienia w e-mailu zawierającym Potwierdzenie Zamówienia. W przypadku zmiany czasu Realizacji Zamówienia w trakcie Realizacji Zamówienia, Sklep poinformuje o tym Konsumenta.
  5. Jeżeli podany pierwotnie czas Realizacji Zamówienia ma ulec przedłużeniu, Sklep informuje o tym Konsumenta, w celu potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
  6. Zamówienie dotyczące Towarów o różnym czasie Realizacji Zamówienia jest realizowane po przygotowaniu do nadania przesyłki wszystkich Towarów objętych Zamówieniem (po upływie czasu najdłuższego z podanych).
  7. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Konsument jest informowany o stanie Realizacji Zamówienia i jest zobowiązany podjąć decyzję co do sposobu dalszej Realizacji Zamówienia (częściowa Realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu Realizacji Zamówienia, anulowanie Zamówienia).
  8. Na czas otrzymania Towaru składa się czas Realizacji Zamówienia i czas Dostarczenia Towaru. Czas Dostarczenia Towaru jest zależny od wybranego sposobu Dostarczenia Towaru.
 3. Sposoby i koszty Dostarczenia Towaru
  1. Sklep dostarcza zamówiony Towar za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
  2. Koszty Dostarczenia Towaru ponosi Konsument.
 4. Przesyłka kurierska
  1. Towar zostanie dostarczony przesyłką kurierską w ciągu 48 godzin od chwili nadania przesyłki przez Sklep.
  2. Przesyłka w ciągu 24 godzin od chwili nadania zostanie dostarczona do najbliższego dla Konsumenta przedstawicielstwa firmy kurierskiej.
  3. W ciągu 24 godzin od dostarczenia do przedstawicielstwa firmy kurierskiej przesyłka zostanie doręczona na adres Konsumenta lub Konsument może ją odebrać w przedstawicielstwie firmy kurierskiej.
  4. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
  5. Aby kurier doręczył przesyłkę na podany adres, wymagana jest obecność Konsumenta, bądź osoby upoważnionej przez niego do odbioru przesyłki.
  6. W przypadku nieobecności Konsumenta może on przesyłkę odebrać osobiście w przedstawicielstwie firmy kurierskiej, bądź ponownie zamówić doręczenie na podany wcześniej adres. Za ponowną próbę doręczenia Konsument nie ponosi kosztów.
 5. Przesyłka pocztowa
  1. Zasady, w tym w szczególności terminy, dotyczące doręczania Towaru przez Pocztę Polską znajdują się na stronie Poczty Polskiej.
  2. Sklep wysyła Towar paczką pocztową lub listem poleconym.
  3. W przypadku nieotrzymania Towaru ani awiza pocztowego w terminie 7 dni od daty nadania przesyłki przez Sklep należy skontaktować się z Sklepem.

Copyright © 2013 Gaja Centrum SC Wszystkie prawa zastrzeżone.